TWO LITHUANIAN WAR SONGS/ DVI LIETUVNINKŲ KARO DAINOS

 TWO LITHUANIAN WAR SONGS/ DVI LIETUVNINKŲ KARO DAINOS  for voice and piano (2022)

I. Ballad ‘From the Three Sides’| Baladė „Iš trijų kampų“

II. Lament ‘Early Morning I Woke Up’| Rauda „Anksti rytą kėliau“

Raminta Šerkšnytė Baladė “Iš trijų kampų”/ Ballad “From the Three Sides”  (from 13:37). Ewa Ravluševič (voice), Vincenzo de Martino (piano)

YEAR OF COMPOSITION: 2022

INSTRUMENTATION: (any) voice and piano

GENRE: Song cycle

DURATION: ca.10′

TEXT: Lithuanian folk song

LANGUAGE: Lithuanian

COPYRIGHT: Raminta Šerkšnytė

SCORE:  Dvi lietuvninkų karo dainos. Publisher: Music Information Centre Lithuania, 2022

PROGRAMME NOTE (in Lithuanian):

Lietuviškasis folkloras man yra viena pagrindinių kūrybinių inspiracijų. Tai neišsenkantis melodizmo bei lyrikos šaltinis, bet man svarbiausia tai, kad folkloras paliečia amžinąsias temas. Iki šių – 2022 metų – bene mažiausiai mane domino karinės-istorinės dainos. Nebūčiau patikėjusi, kad šio žanro dainos staiga aktualizuosis Europoje XXI amžiuje! Tačiau 2022m. vasario pabaigoje prasidėjęs karas Ukrainoje dramatiškai perrašė pasaulio istoriją ir sukrėtė milijonus žmonių, o senosios karinės-istorinės dainos suskamba taip, tarsi būtų sukurtos šiomis dienomis…

Šį pavasarį netikėtai sulaukiau dainininkės Gintarės Skerytės pasiūlymo suaranžuoti balsui ir fortepijonui dvi Pamario krašto dainas. Mielai šį pasiūlymą priėmiau, o mano žvilgsnis visų pirma „užkliuvo“ už dviejų karinių-istorinių dainų: „Iš trijų kampų“ ir „Anksti rytą kėliau“.   Mano vaizduotėje šios dvi skirtingų charakterių dainos iškart susijungė į ciklą, viena kitą papildydamos. Dar daugiau (atsitiktinumas ar ne?) –sutapo netgi šių abiejų autentiškų dainų tonacijos! (abidvi yra užrašytos e-moll tonacijoje).

Pirmąją dainą –Iš trijų kampų – aš “įvilkau” į baladės žanrą. Tai daina apie jauno kario išvykimą į karą ir nuojautą, jog jis negrįš. Dainos tekstą aš siekiau perteikti laipsniškai kylančia įtampa ir nuolat dramatiškėjančiu charakteriu. Fortepijono partija imituoja įprastus karinių dainų atributus – dundantį karinį būgną ir ragų bei triūbų šaukinius.

Antroji daina –Anksti rytą kėliau –man iškart sukėlė asociacijas su lietuviškomis raudomis, kuriose apraudoma jauno kario žūtis.  Dainos pradžioje šiaurietišką santūrumą, įtampą, vos kelis “klausiamus akordus” fortepijono partijoje (kuriais siekiau imituoti kankles), slegiančias tylos pauzes galiausiai nutraukia prasiveržusi emocinė įtampa…

Pageidautina, jog šios dainos būtų atliekamos kaip ciklas, tačiau jas galima atlikti ir atskirai. Dainos tinkamos tiek moteriškam, tiek vyriškam balsui. Viso ciklo trukmė –apie 10 minučių,  o kiekvienos dainos trukmė –apie 5 minutes.

Raminta Šerkšnytė